Thực hiện Chỉ thị 23, công trình vi phạm ở TP HCM giảm hơn 80%

Chiều 5-10, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP, các nội dung đăng ký thi đua 200 ngày đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể phong trào thi đua đã được hơn 20.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung thực hiện. Toàn Đảng bộ TP có 68/70 cơ sở đảng, 3 đoàn thể khối đăng ký thi đua với 145 công trình. Các công trình hầu hết đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, việc thực hiện Chỉ thị 23 ngày 25-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP đạt được những kết quả ấn tượng.

Thực hiện Chỉ thị 23, công trình vi phạm ở TP HCM giảm hơn 80% - Ảnh 1.

Gia Trang quán – Tràm Chim Resort, một trong những công trình vi phạm trật tự xây dựng đang được chính quyền tích cực xử lý (Ảnh: Lê Phong)

Cụ thể, trong giai đoạn thi đua đợt 3 (từ ngày 15-7 đến ngày 15-9), tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 113, bình quân 1,7 vụ/ngày. Nếu so sánh với bình quân số vụ vi phạm của 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày (thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị 23) thì bình quân số vụ vi phạm đợt 3 giảm 6,8 vụ/ngày, tỉ lệ giảm là hơn 80%.

Con số so sánh qua các năm còn cho thấy số công trình vi phạm trật tự xây dựng ở TP giảm rõ rệt khi thực hiện Chỉ thị 23.

Cụ thể, năm 2017 là 2.856 công trình, bình quân 7,8 vụ/ngày. Năm 2018 là 2.419 công trình, bình quân 6,6 vụ/ngày. 6 tháng đầu năm 2019 là 1.550 công trình, bình quân 8,5 vụ/ngày.

Sau 1 năm triển khai Chỉ thị 23 (15-7-2019 đến 15-7-2020), tổng số công trình vi phạm là 1.212, bình quân 3,3 vụ/ngày, giảm 5,2 vụ/ngày so với 6 tháng đầu năm 2019. Nếutính riêng 9 tháng đầu năm 2020, tổng số công trình vi phạm là 599, bình quân 2,1 vụ/ngày, giảm 6,4 vụ/ngày, tỉ lệ giảm hơn 75%.

Đảng ủy Sở Xây dựng cho biết có được kết quả trên là do sự phối hợp, triển khai đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 23.

Phan Anh