Đà Nẵng chỉ tặng sách phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ

Sáng 6-10, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. 

Đà Nẵng chỉ tặng sách phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Hồng trả lời các câu hỏi của đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của các phóng viên thông tin xung quanh việc tặng quà cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ mà dư luận đang rất quan tâm, ông Trần Đình Hồng cho biết Đà Nẵng chỉ tặng cuốn sách "Đà Nẵng thành tựu và Khát vọng" của Thành ủy Đà Nẵng cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra trong 3 này, từ ngày 20 đến 22-10 này. 

Đà Nẵng chỉ tặng sách phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ - Ảnh 2.

Cuốn sách Đà Nẵng Khát Vọng đang được định hình khung để chuẩn bị đưa đi in thành sách chính thức tặng Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng

Ông Võ Công Chánh, Phó trưởng ban Tổ chức Thành Ủy Đà Nẵng thông tin, tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội: 350 đại biểu. Trong đó, Đại biểu đương nhiên là các đồng chí Thành ủy viên khóa 21: 47 đồng chí; Đại biểu được bầu tại Đại hội 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy: 303 đại biểu.

Ông Chánh cho biêt thêm, kết quả bầu cử của 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy được bầu là 436 (cả nước là 38.412 cấp ủy viên); tỷ lệ số dư trung bình bầu cấp ủy là 12,61% (trong khi đó, số dư trong danh sách bầu của cả nước là 11,3%), cấp ủy viên tái cử là 328 đồng chí (75,23%) (cả nước có 28.610 cấp ủy viên tái cử, chiếm 74,5%); tham gia lần đầu là 108 đồng chí (24,77%) (cả nước là 9.802 cấp ủy viên tham gia lần đầu, chiếm 25,5%). Cấp ủy viên nữ là 83 đồng chí (19,04%) (cả nước có 6.544 cấp ủy viên nữ, chiếm 17%). Có 9 đồng chí cấp ủy viên tái cử nhưng không trúng cử tại đại hội và có 03 đồng chí cấp ủy viên không đạt đủ tỷ lệ phiếu giới thiệu nhân sự theo quy trình nhân sự tái cử. (Số bầu thiếu so với số lượng đại hội quyết định trên cả nước là 910 đồng chí (2,3%); số được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử là 373 đồng chí (1,3%).

Đà Nẵng chỉ tặng sách phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ - Ảnh 3.

Cac1` đại biểu dự hội nghị hội nghị

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: đại học: 171 đồng chí (39,22%), thạc sĩ: 233 đồng chí (53,44%), tiến sĩ là 32 đồng chí (7,34%).

Tại Hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất, các chức danh cán bộ chủ chốt trúng cử đều đúng theo dự kiến với số phiếu gần như tuyệt đối, số phiếu tín nhiệm bình quân 96,21%. Riêng tỷ lệ cấp ủy viên nữ và trẻ của 07 đảng bộ quận, huyện đạt cao (tỷ lệ nữ đạt 24,02%, theo quy định từ 15% trở lên; dưới 40 tuổi đạt 20,47%, theo quy định 10% trở lên)

Đối với bầu ban thường vụ, tổng số ủy viên ban thường vụ được bầu là 128 đồng chí; tỷ lệ số dư trung bình bầu ban thường vụ là 14,84% (cả nước đạt 13%). Ủy viên ban thường vụ tái cử là 101 đồng chí (78,91%) (cả nước có 8.881 ủy viên ban thường vụ tái cử, chiếm 77,3%), tham gia lần đầu là 27 đồng chí (21,09%, cả nước là 22,7%). Ủy viên ban thường vụ nữ là 20 đồng chí (15,63%) (cả nước có 1.457 cán bộ nữ tham gia ban thường vụ, tỷ lệ 12,7%). Có 1 đồng chí tái cử ban thường vụ nhưng không trúng ban chấp hành và 4 đồng chí tái cử ban thường vụ nhưng không trúng cử ban thường vụ.

H. Dũng