Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc tài khoản, thẻ ATM không dùng 3 tháng sẽ bị thu hồi

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng.

Trong đó khoản 4, Điều 6 của dự thảo có quy định "việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian".

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc tài khoản, thẻ ATM không dùng 3 tháng sẽ bị thu hồi - Ảnh 1.

Việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng đang được thực hiện theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ảnh: Linh Anh

Quy định này khiến nhiều ý kiến cho rằng những tài khoản ngân hàng, thẻ ATM không sử dụng, hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 3 tháng sẽ bị khoá, thu hồi… Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước khẳng định quy định nói trên là yêu cầu kỹ thuật an ninh, bảo mật trang thiết bị phục vụ hệ thống thanh toán thẻ và không điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng của ngân hàng.

"Nội dung sửa đổi này thuộc Điều 6: Yêu cầu cấp phát và kiếm soát tài khoản truy cập vào hệ thống thanh toán thẻ và tài khoản tại quy định này là tài khoản người sử dụng dùng để truy cập, quản trị và vận hành các trang thiết bị của hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng và không liên quan gì đến tài khoản của khách hàng" – Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Ngoài ra, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung của Thông tư 47 chỉ quy định các yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin về việc quản lý, vận hành các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ và không có quy định nào liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, sau gần 6 năm thực hiện Thông tư 47 đã góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ ngân hàng, bảo đảm hoạt động an toàn cho hoạt động của hệ thống trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ trong ngành ngân hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước những thay đổi về khoa học công nghệ và thách thức mới về an ninh, bảo mật công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 47 để cập nhật các quy định kỹ thuật mới về an ninh, bảo mật đối với hệ thống thanh toán thẻ.

Dự thảo thông tư đang được đi gửi lấy ý kiến rộng rãi, sau đó sẽ được tổng hợp, tiếp thu và ban hành theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong khi đó, việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng đang được thực hiện theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Do đó, không có việc tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ATM của khách hàng không hoạt động, sử dụng trong thời gian tối đa 3 tháng sẽ bị xoá, thu hồi…

Thái Phương