Hai chủ tịch xã vi phạm trong hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Ngày 9-10, tin từ Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết UBKT tỉnh vừa có quyết định kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã Tân Lập và Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vì có vi phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Bùi Văn Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập; ông Bùi Văn Tín, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa.

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, ông Tuyến chưa sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Lập dẫn đến xảy ra các khuyết điểm, sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 không đúng đối tượng, trùng lặp đối tượng, phải thu hồi số tiền, nộp lại ngân sách nhà nước là 132 triệu đồng.

Hai chủ tịch xã vi phạm trong hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19 - Ảnh 1.

Trụ sở xã Tân Lập (Lạc Sơn, Hoà Bình), nơi có cán bộ bị kỷ luật

Là Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, ông Tín chưa sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với việc rà soát, thẩm định danh sách, chi trả cho các đối tượng được được hỗ trợ do đại dịch Covid-19, dẫn đến việc công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội; chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94,5 triệu đồng.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình còn thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Vức, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Quý Hòa,

Ông Vức đã thiếu kiểm tra, giám sát trong việc điều tra, rà soát, lập danh sách, thống kê, xác nhận, đề nghị phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, dẫn đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội; chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94,5 triệu đồng.

Hai chủ tịch xã vi phạm trong hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19 - Ảnh 2.

Nhà hộ giàu "lạc" vào hộ nghèo

Bên cạnh đó UBKT Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn Chỉ đạo UBND huyện tiến hành kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 nhưng còn để xảy ra sai phạm, khuyết điểm; tiến hành xem xét, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách theo kết luận của UBND huyện.

Đồng thời, yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lập, Quý Hòa huyện Lạc Sơn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, trong việc tổ chức triển khai, thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, không đúng đối tượng, trùng lặp, bỏ sót đối tượng dẫn đến sai phạm trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 15-11-2020.

Như Quỳnh