VIDEO: Cận cảnh lắp ráp toa tàu Metro số 1 vào đường ray

[Video] Lắp ráp tàu Metro đầu tiên vào đường ray depot Long Bình

Đức Huy - Lê Duy - Ngọc Lý