Đà Nẵng: Gần 2.000 doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên

Trong đó, 568 DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, có 44.635 lao động giảm đóng BHXH, trong đó, nghỉ việc 20.707 người, nghỉ không lương 23.057 người, tạm hoãn hợp đồng, tai nạn lao động nghỉ ốm đau… 871 người. Hiện trên địa bàn TP có 1.988 đơn vị, DN nợ BHXH từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền hơn 195 tỉ đồng. Trong đó có 989 đơn vị được xác định là "mất tích", giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 56 tỉ đồng.

Đến nay, BHXH TP Đà Nẵng đã giải quyết tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 26 đơn vị sử dụng lao động với 3.435 lao động, tổng số tiền tạm dừng đóng hơn 13 tỉ đồng, xác nhận sổ BHXH cho 17.212 trường hợp nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch.

Q.Luật