Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Cùng tham dự còn có 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Phiên chính thức sẽ diễn ra từ ngày 18 – 20 tháng 10.

Dưới đây là những hình ảnh cho phiên trù bị Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.
Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Các đại biểu thắp hương tại Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 3.

Quang cảnh trước kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 4.

Các đại biểu dự phiên trù bị

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu

Tâm Minh