[Infographic] Chân dung Bí thư và 4 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

[Infographic] Chân dung Bí thư và 4 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM - Ảnh 1.
NHÓM PHÓNG VIÊN; đồ họa: Anh Thanh