TP HCM: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra lạm thu

Văn phòng UBND TP HCM vừa có công văn khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học 2020-2021.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở GD-ĐT TP HCM, Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021. Trong đó, tập trung các nội dung, như: Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng GD-ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28-12-2017 của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD-ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn. Công khai việc thanh, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định.

Trước đó, Bộ GD-ĐT có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong năm học mới. Theo Bộ GD-ĐT, qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện theo đúng quy định của bộ, để xảy ra tình trạng lạm thu.

Đặng Trinh