Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 21-10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  - Ảnh 1.

Khung cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Tham dự Đại hội lần này có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân..., cùng với 346 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đại biểu được bầu từ đại hội của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 54.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. 

Chủ đề Đại hội lần này là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung".

Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Đại hội sẽ tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội chính thức diễn ra từ ngày 21 và 22-10.

Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, cho biết trong nhiệm kỳ qua Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

Các hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực.

Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  - Ảnh 4.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và có lúc không tránh khỏi chủ quan, nóng vội, dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm và có cán bộ đã bị xử lý kỷ luật. Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đã nghiêm túc kiểm điểm và xin nhận khuyết điểm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển xây dựng quê hương lên những tầm cao mới. Phấn đấu đến năm 2025, đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung, tạo tiền đề đến năm 2030 trở thành tỉnh có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ niềm vui mừng khi được Bộ Chính trị phân công về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  - Ảnh 5.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Theo bà Tòng Thị Phóng, trong 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XIX đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng bình quân 4,83%/năm; quy mô tổng sản phẩm tăng khá, gấp 1,36 lần so với năm 2015. Công nghiệp, nông nghiệp, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá, toàn diện, đúng định hướng… Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế và chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội cần phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị.  "Tôi đề nghị Đại hội cần phải đi sâu thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của tình hình để đề ra các biện pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất, không để lặp lại những khuyết điểm vừa qua", Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nói.

Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  - Ảnh 6.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đọc Báo cáo kiểm điểm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Bà Tòng Thị Phóng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  - Ảnh 7.

Cầu Cổ Lũy - công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX được thông xe ngày 20-10 vừa qua

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cần nhanh chóng hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. "Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền Trung, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước", Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nói.

T.Trực