Thúc đẩy sáng tạo, nâng chất nguồn nhân lực

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhằm tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đã kiến nghị đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại để giải quyết việc làm cho người lao động.

Thúc đẩy sáng tạo, nâng chất nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao đổi với các đại biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị các cấp CĐ tổ chức quán triệt, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

"Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia với Đảng trong việc xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng là dịp để tổ chức CĐ Việt Nam nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVC-LĐ, đặc biệt là những chính sách liên quan đến xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ để nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng" - ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Tin-ảnh: T.Nga