VIDEO: Kẻ chiếm đoạt tiền hỗ trợ vợ nạn nhân Rào Trăng 3 khai gì tại cơ quan điều tra?

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra 

Lê Vĩnh - Cao Nguyên