Đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu

Nguyễn Văn Thanh (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi năm nay 52 tuổi, đóng BHXH bắt buộc được 7 năm. Tôi dự định tham gia BHXH tự nguyện. Vậy tôi có thể đóng tối đa bao nhiêu lần?".

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp của ông có thể lựa chọn các phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Hoặc khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và đóng BHXH từ đủ 10 năm thì ông có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.