Bộ Nội vụ nói gì về mức lương của ông Lê Vinh Danh?

Ngày 30-10, trong buổi họp báo Chính phủ, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã trả lời một số vấn đề liên quan đến việc trường Đại học Tôn Đức Thắng trả lương cho ông Lê Vinh Danh (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng) lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học nói riêng, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; tự chủ về tổ chức bộ máy thì theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP vừa ký tháng 10 vừa rồi; tự chủ về nhân sự thì thực hiện theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ cũng vừa mới ký ban hành.

Theo quy định như trên, đối với các đơn vị như trường Đại học Tôn Đức Thắng, nếu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư thì đã có Nghị định 16 quy định rất chi tiết nguồn thu như thế nào. Còn Nghị định 15 hướng dẫn cụ thể nguồn chi như thế nào.

"Theo tinh thần của Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vừa rồi về cải cách tiền lương thì những đơn vị sự nghiệp tự chủ, chi thường xuyên, chi đầu tư thì áp dụng cơ chế quản trị và trả lương như doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về thu chi trong Nghị định 16/2015/NĐ-CP đã quy định rất rõ"- ông Thăng nói.

Về mức cụ thể chi trả lương cho ông Lê Vinh Danh hàng trăm triệu đồng mỗi tháng có hợp lý hay không, ông Thăng cho biết Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét kỹ con số cụ thể, có phù hợp quy định theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính hay không.

Trước đó vào ngày 23-10, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã gặp gỡ báo chí để thông tin về một số hoạt động Công đoàn và quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác cán bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Theo đó, ngoài các sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sai phạm về tài chính, ông Lê Vinh Danh còn thiếu gương mẫu trong kê khai tài sản, thu nhập.

Minh Phong