Bình Định: Mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Theo quy chế, Agribank - Chi nhánh Bình Định sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho đoàn viên - lao động như: Vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh, đời sống; chi trả lương vào tài khoản tiền gửi cho đoàn viên - lao động, các dịch vụ thẻ (thẻ ATM, thẻ tín dụng), các sản phẩm dịch vụ khác... Ngoài ra, Agribank - Chi nhánh Bình Định còn hỗ trợ các nguồn lực để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên - lao động.

Bình Định: Mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết Ảnh: BÍCH NGỌC

Trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh Bình Định là quản lý hoạt động cấp, nộp kinh phí CĐ của cấp dưới trực tuyến. Các tổ chức CĐ, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp kinh phí CĐ một cách dễ dàng thông qua hệ thống E-banking của Agribank.

H.Lê