Trực thăng vận chuyển trái tim hiến tặng rơi trên nóc bệnh viện

Trực thăng vận chuyển trái tim hiến tặng rơi trên nóc bệnh viện

Mỹ Uyên - Thanh Long