CLIP: Những hình ảnh về bão lũ ở Khánh Hòa

Kỳ Nam