Đắk Nông có tân chủ tịch tỉnh 47 tuổi

Ngày 12-11, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn một số chức danh chủ chốt sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đắk Nông có tân chủ tịch tỉnh 47 tuổi - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III đối với bà Nguyễn Thị Hoa; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trương Thanh Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Bốn, cùng để nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III; bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III đối với bà Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung cho biết sẽ trân trọng kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đồng lòng cùng tập thể khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh. Thực hiện đầy đủ, đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Trung sinh năm 1973, quê quán xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Thạc sỹ Hành chính công. Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy vào tháng 8-2018, ông Trung là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Cao Nguyên