Gần 882.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 869.158 người và số người được hỗ trợ học nghề là 12.737 người. Đặc biệt, số chi trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong 10 tháng cũng tăng lên 12.988 tỉ đồng, tăng 7.264 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương 126,9%); số chi hỗ trợ học nghề trên 33 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, thời gian qua, số lao động mất việc làm tăng và quỹ BHTN đã thực hiện được vai trò điểm tựa giúp bảo đảm nguồn thu nhập ổn định cho người lao động không có việc làm bảo đảm đời sống. Năm 2009 mới chỉ có gần 6 triệu người tham gia BHTN thì đến năm 2018 có gần 12,7 triệu người tham gia, bằng 87,7% tổng số người tham gia BHXH bắt buộc (14,45 triệu người), tổng số đơn vị tham gia BHTN là 361.586 đơn vị.

Gần 882.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Công nhân mất việc tại Công ty CP Asahi Beverages Việt Nam nhận hỗ trợ từ LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM Ảnh: THANH NGA

Theo đánh giá tại báo cáo thẩm tra việc quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN hằng năm của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2017, kết dư quỹ BHTN là 67.320 tỉ đồng, tăng 9.038 tỉ đồng so với năm 2016; năm 2018 là 79.073 tỉ đồng; năm 2019 là 84.000 tỉ đồng và năm 2020 quỹ BHTN vẫn bảo đảm an toàn.

D.Thu