Chuyển biến nhận thức từ Chỉ thị số 10

Ngày 15-6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU (Chỉ thị số 10) về việc "Không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên".

Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết sau 3 năm thực hiện, Chỉ thị số 10 đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo đó, đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đã nghiêm túc thực hiện các nội dung được quy định trong Chỉ thị số 10. Cụ thể là không còn tình trạng uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa, ngày trực, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo… kết thúc vào buổi trưa trong ngày làm việc. Các trường hợp tiếp khách ngoài tỉnh, khách trung ương, phục vụ công tác đối ngoại… đều phải có ý kiến thống nhất của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là tình trạng tiếp khách ở những quán rượu, bia và những nơi có dư luận xã hội không tốt, đã được khắc phục.

"Qua 3 năm triển khai thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 10. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Đó cũng là cơ sở để xây dựng văn hóa công vụ và đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức" - ông Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, nhận xét.

Theo một cán bộ làm việc tại Công an tỉnh Trà Vinh, từ khi có Chỉ thị số 10, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chấp hành rất nghiêm túc. "Nhiều khi có bạn bè các tỉnh ghé thăm và mời đi ăn vào lúc nghỉ trưa nhưng đành hẹn họ khi hết giờ làm việc. Khi đi tôi cũng bỏ xe máy ở nhà và thuê taxi đến điểm hẹn vì phải thực hiện nghiêm việc đã uống rượu bia thì không lái xe" - vị này chia sẻ.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, từ khi có Chỉ thị số 10, việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp. Tinh thần làm việc và thái độ phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, được các cơ quan, tổ chức và nhân dân ghi nhận, đánh giá tốt, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chuyển biến nhận thức từ Chỉ thị số 10 - Ảnh 1.

Công chức tại UBND phường 1 (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân

Các cấp ủy tại tỉnh Trà Vinh cũng thường xuyên kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 10. Theo đó, đã thực hiện việc kiểm tra với 115 tổ chức Đảng (4 ban thường vụ huyện ủy và tương đương, 13 đảng ủy cơ sở, 98 chi bộ) và 521 đảng viên (trong đó có 54 cấp ủy viên); giám sát 99 tổ chức Đảng (14 đảng ủy cơ sở, 85 chi bộ) và 450 đảng viên (trong đó có 106 cấp ủy viên).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh thông tin từ ngày 1-7-2016 đến 31-6-2019, trong Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có 26 đảng viên vi phạm Chỉ thị số 10. Trong đó, 2 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, 1 trường hợp vi phạm kỷ luật phát ngôn, 3 trường hợp uống rượu bia gây mất trật tự công cộng, 7 trường hợp uống rượu bia trong giờ làm việc, 1 trường hợp uống rượu bê tha, 12 trường hợp chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm.

Qua việc kiểm tra và giám sát, tỉnh đã có nhiều hình thức xử lý và kỷ luật. Cụ thể: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 14 đảng viên và kỷ luật khiển trách 5 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, cách chức 1 trường hợp và khai trừ 2 đảng viên. Bên cạnh đó, có 4 công chức tuy không là đảng viên nhưng có vi phạm quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở và thời gian làm việc nên cũng bị kỷ luật.

Đưa vào nội quy làm việc

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết để Chỉ thị số 10 đi sâu vào từng cán bộ chủ chốt và cán bộ xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nêu gương và lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị này. Qua đó, thực hiện nghiêm, trở thành văn hóa công vụ trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo kiểm tra việc đưa nội dung của chỉ thị này vào nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị, tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, phân công cán bộ và đánh giá bình xét, phân loại tập thể tổ chức và cá nhân từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

"Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thanh tra công vụ để phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng nền công vụ hiệu quả" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát

Ông Nguyễn Văn Liêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 1 (TP Trà Vinh) - cho biết Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 1 thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảng viên, cán bộ thực hiện Chỉ thị số 10.

"Từ khi có Chỉ thị số 10 thì ý thức của cán bộ, đảng viên tăng lên" - ông Liêu khẳng định.

Bài và ảnh: Ca Linh