Gây quỹ hỗ trợ cán bộ, đoàn viên ngành y tế khó khăn

Trong khuôn khổ DA, CĐ Y tế Việt Nam đã ký kết với các đơn vị dệt may, sản xuất khẩu trang y tế. Các đơn vị sản xuất cũng cam kết trích 1.000 đồng/chiếc đối với khẩu trang vải kháng khuẩn, 100 đồng/chiếc đối với khẩu trang y tế mang thông điệp "Vì Sức khỏe Việt Nam", kèm hashtag #BaoveBlousetrang được bán ra. Nguồn quỹ thu được từ DA sẽ được chuyển vào Quỹ Xã hội từ thiện của CĐ Y tế Việt Nam dành để hỗ trợ các đối tượng nằm trong chương trình Bảo vệ blouse trắng là các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả vùng miền của cả nước đang chăm lo sức khỏe cho người dân Việt Nam.

DA đặt mục tiêu bước đầu thu hút ít nhất 5 triệu người dùng tiềm năng đến từ hệ thống CĐ Việt Nam; 1.000 doanh nghiệp, tổ chức tham gia DA; tiêu thụ 5 triệu khẩu trang mang thông điệp của DA, qua đó gây quỹ hỗ trợ 1.000 trường hợp cán bộ, nhân viên y tế đang ngày đêm chống dịch Covid-19, mắc bệnh hiểm nghèo, bị bệnh nghề nghiệp, bị bạo hành, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

N.Tú