Giảm 50% phí trước bạ ô tô: Bộ Tài chính đề xuất không gia hạn sau 31-12-2020

Bộ Tài chính vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến các bộ, ngành về việc rà soát giảm phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn chính sách hỗ trợ giảm phí, lệ phí đối với một số đối tượng thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30-6-2021. Cụ thể như miễn thuế môn bài đối với nhiều đối tượng như hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; miễn lệ phí năm đầu đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới.

Giảm 50% phí trước bạ ô tô: Bộ Tài chính đề xuất không gia hạn - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất không gia hạn giảm phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước

Riêng đối với lệ phí trước bạ của xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, Bộ Tài chính đề xuất không kéo dài chính sách giảm 50%. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu theo quy định, áp dụng từ ngày 29-6 đến hết ngày 31-12-2020. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn để kích cầu tiêu dùng trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày 29-6 đến nay đã làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 3.700 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, đại sứ quán nhiều nước như Indonesia, Thái Lan và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) ý kiến và gặp Bộ Tài chính kiến nghị về việc phân biệt đối xử giữa xe nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ xem xét không kéo dài chính sách giảm lệ phí trước bạ khi Nghị định 70 hết hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong năm 2020, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền (hoặc trình Chính phủ ban hành) văn bản quy định miễn, giảm phí, lệ phí, như giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;... Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khoảng 1.000 tỉ đồng. Với 21 Thông tư do Bộ Tài chính ban hành, sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021.

Đến nay, do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, điều kiện kinh tế - xã hội trong nước hiện còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 Thông tư của Bộ Tài chính) được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30-6-2021. Bộ Tài chính ban hành Thông tư để có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021 đảm bảo tính liên tục.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực kể từ ngày ký, để kịp thời tiếp tục hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Minh Chiến