Kiều bào đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết

Trong đó, có nhiều kiều bào tiêu biểu như GS Đặng Lương Mô, TS Nguyễn Thanh Mỹ, GS-VS Nguyễn Quốc Sỹ, TS Lương Bạch Vân...

Kiều bào đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết - Ảnh 1.

S-VS Nguyễn Quốc Sỹ (kiều bào Nga), Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT, phát biểu tại hội nghị Ảnh: DƯƠNG NGỌC

Các kiều bào đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết như: Kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi để trí thức kiều bào tham gia hợp tác, phát triển khoa học - công nghệ; đề xuất các mô hình tăng trưởng và thu hút nhân tài... Nhiều đại biểu khẳng định ngày càng nhiều trí thức, doanh nhân muốn về Việt Nam làm việc và cống hiến. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số hạn chế: Thủ tục hành chính ở một số địa phương chưa thống nhất; việc phát huy nguồn lực của kiều bào còn chưa tương xứng tiềm năng, chủ yếu vẫn là kiều hối, đầu tư ở một số ngành trong nước... Các ý kiến của kiều bào tại hội nghị này sẽ được thảo luận trong Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, tổ chức ngày 27-11.

D.Châu