Xuất siêu 11 tháng cao kỷ lục

Theo báo cáo, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm nay đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỉ USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước tính đạt 489,1 tỉ USD (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó xuất khẩu đạt 254,6 tỉ USD; nhập khẩu đạt 234,5 tỉ USD. 

Tính riêng tháng 11-2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 24,8 tỉ USD (giảm 9% so với tháng trước). So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 tăng 8,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 8,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 9%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng với kim ngạch đạt 69,9 tỉ USD (tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước), tiếp đến là Trung Quốc đạt 43,1 tỉ USD; thị trường EU đạt 32,2 tỉ USD, giảm 2,4%. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua với kim ngạch ước tính đạt 73,9 tỉ USD, Hàn Quốc đạt 42 tỉ USD, thị trường ASEAN đạt 27,3 tỉ USD, Mỹ đạt 12,6 tỉ USD.

M.Chiến