Đồng Nai: Ký mới 114 thỏa ước có lợi cho người lao động

Tính đến đầu tháng 11-2020, trên địa bàn tỉnh có 92 DN với 60.000 lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 42.000 lao động bị giảm giờ làm hoặc nghỉ việc không lương, chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, tình hình quan hệ lao động tương đối ổn định, các vụ ngừng việc tập thể liên quan đến việc điều chỉnh lương, bữa ăn giữa ca đã được LĐLĐ tỉnh phối hợp các ngành chức năng làm việc với các DN giải quyết kiến nghị của người lao động (NLĐ) theo luật định.

Đồng Nai: Ký mới 114 thỏa ước có lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Trong năm, các cấp Công đoàn tỉnh đã ký kết mới 114 thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: tăng lương, thưởng, thời giờ nghỉ ngơi, nâng giá trị bữa ăn giữa ca… Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.215 bản thỏa ước/1.555 DN có tổ chức Công đoàn. Riêng thỏa ước nhóm DN ngành gỗ đã mang lại hiệu quả trong việc xây dựng quan hệ hài hòa, tiến bộ và bảo đảm quyền lợi, lợi ích cho NLĐ.

Tin-ảnh: A.Nghĩa