Covid-19 khiến tiền lương sụt giảm nghiêm trọng

Khoảng 2/3 quốc gia toàn cầu có số liệu chính thức cho thấy cuộc khủng hoảng này có khả năng sẽ khiến tiền lương còn giảm trầm trọng trong thời gian tới. Cuộc khủng hoảng tác động đặc biệt nặng nề đến tiền lương của phụ nữ và nhóm lao động vốn được trả lương thấp. ILO nhận định những nước áp dụng những biện pháp quyết liệt để duy trì việc làm, có thể thấy rõ tác động chính mà khủng hoảng gây nên là tình trạng sụt giảm tiền lương thay vì mất việc hàng loạt. Báo cáo cũng cho thấy không phải mọi NLĐ đều bị ảnh hưởng như nhau bởi khủng hoảng. Theo ước tính dựa trên số liệu chọn mẫu của 28 quốc gia châu Âu cho thấy nếu không có trợ cấp tiền lương, tiền lương của phụ nữ trong quý II/2020 lẽ ra đã bị giảm 8,1%, trong khi con số này ở nam giới là 5,4%.

Bên cạnh đó, khủng hoảng cũng tác động nghiêm trọng đến nhóm lao động vốn được trả lương thấp hơn. Thời giờ làm việc của lao động làm những công việc đòi hỏi kỹ năng thấp hơn, giảm nhiều hơn so với các vị trí quản lý hay công việc chuyên môn được trả lương cao hơn. Ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO, cho rằng: "Nếu không có trợ cấp, ước tính 50% số lao động được trả lương thấp nhất có lẽ đã phải đối diện với mức giảm 17,3% tiền lương. Nếu không có trợ cấp, mức sụt giảm tiền lương trung bình ở tất cả các nhóm có thể đã là 6,5%. Tuy nhiên, trợ cấp tiền lương đã bù đắp được 40% mức tổn thất này". 

N.Giang