Bạc Liêu: Hơn 83 tỉ đồng hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo đề án, trung bình mỗi năm tỉnh sẽ đưa 300 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc); mức hỗ trợ (không hoàn lại) thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 13 triệu đồng/lao động. Ngoài ra, các đối tượng được ưu tiên vay vốn ngân hàng trong quá trình đăng ký, kinh phí đào tạo, vé tàu xe, máy bay... đến nơi lao động.

Qua 3 năm thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, toàn tỉnh đã có 773 lao động ra nước ngoài làm việc. Thu nhập bình quân của người đi lao động nước ngoài gửi về địa phương ở thị trường lao động Nhật Bản là 32 triệu đồng/tháng, Hàn Quốc 25 triệu đồng/tháng, Đài Loan 18-20 triệu đồng/tháng, Malaysia 8-12 triệu đồng/tháng...

H.Lê