Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tại phiên họp này, HĐND tỉnh bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng để nghỉ hưu.

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch và 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh tiến hành bầu ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời bầu ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Huỳnh Minh Tuấn, Bí thư Thành ủy Hồng Ngự, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi kiện toàn nhân sự, lãnh đạo UBND tỉnh gồm: Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa; 3 Phó Chủ tịch là ông Trần Trí Quang, ông Huỳnh Minh Tuấn và ông Đoàn Tấn Bửu.

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Ông Phạm Thiện Nghĩa phát biểu trên cương vị tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa sinh ngày 27-12-1966; quên quán xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ông Nghĩa có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế, Đại học kinh tế, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

NHA MÂN