"Rồng rắn" đăng ký tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19

Rất đông người tình nguyện đăng ký thử nghiệm vắc-xin Covid-19

Huỳnh Như - Thanh Long