[VIDEO] Mai Vàng nhân ái - kết nối yêu thương: Vẫn khát khao sáng tạo

Vẫn khát khao sáng tạo

Mỹ Uyên - Quốc Thắng