“Út Trọc” Đinh Ngọc Hệ khẳng định: “Cáo trạng có một số cái không đúng”

Phần xét hỏi của Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa chiều ngày 15-12

Huế Xuân