Kiểm soát chặt thủy sản xuất sang Trung Quốc

Nguyên nhân xuất phát từ thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc có tình trạng gia tăng số lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc bị phát hiện vi phạm quy định của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Cụ thể, Trung Quốc cảnh báo một số vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm (chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh, kháng sinh cấm, tồn dư kim loại nặng, lạm dụng phụ gia) và chỉ tiêu bệnh thủy sản (bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu đối với sản phẩm tôm đông lạnh). Ngoài ra, còn có tình trạng thông tin trên chứng thư không phù hợp với thực tế lô hàng xuất khẩu.

Ng.Ánh