Nhiều vụ “vượt thẩm quyền” ở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trong năm 2016, kinh phí hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh (Ban Bồi thường) năm 2016 và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Kết luận nêu rõ Ban Bồi thường đã sử dụng nguồn thu tiền nền tái định cư với số tiền hơn 7,7 tỉ đồng chi cho các hộ dân tại dự án Depot Tân Kiên và sử dụng nguồn kinh phí của dự án khác số tiền hơn 4,9 tỉ đồng, khi không có chủ trương của UBND huyện Bình Chánh và UBND TP là sử dụng không đúng các nguồn kinh phí nêu trên.

Đối với các dự án chưa giải ngân kinh phí bồi thường, tính đến ngày 31-12-2016 tổng số tiền là hơn 221 tỉ đồng và tính đến ngày 31-8-2017 tổng số tiền là hơn 226 tỉ đồng là giải ngân nguồn kinh phí còn chậm theo kế hoạch. Ngoài ra, Ban Bồi thường hiện nay còn tạm giữ kinh phí bồi thường của bà Trần Can Liên (doanh nghiệp tư nhân Gia Hòa) với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, khi không có chủ trương của UBND huyện Bình Chánh là chưa có cơ sở pháp lý thực hiện việc thu tiền nêu trên. Đặc biệt, Ban Bồi thường thu tiền nền tái định cư của các hộ dân với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng là thực hiện chưa đúng.

Kết luận thanh tra tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh - Ảnh 1.

Quốc lộ 50

Đối với dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh, Ban Bồi thường đã thực hiện giải ngân kinh phí bồi thường tính từ khi bắt đầu thực hiện dự án cho đến ngày 31-8-2017 với tổng số tiền hơn 548 tỉ đồng, giải ngân kinh phí đạt tỉ lệ 95% so với kinh phí bồi thường đã nhận; số kinh phí bồi thường chưa giải ngân (kinh phí còn tồn) tính đến ngày 31-8-2017 với tổng số tiền là hơn 28 tỉ đồng là giải ngân nguồn kinh phí ngân sách nhà nước còn chậm theo kế hoạch.

Hơn nữa, có đến 485/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường dự án nâng cấp Quốc lộ 50 cao hơn quyết định bồi thường (lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân và 169/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường cao hơn đối với các trường hợp có quyết định bồi thường lần đầu và quyết định bồi thường bổ sung. Vì vậy, việc xây dựng dự toán chi phí bồi thường đính kèm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 50 là chưa chính xác, dẫn đến bức xúc của các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án và phát sinh khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tại dự án.

Về việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc tính chi phí bồi thường, hỗ trợ theo loại đất dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh, kết luận cũng nêu còn nhiều sai sót. Cụ thể hiện nay, còn 48 trường hợp bị ảnh hưởng tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh chưa được UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Kế đến, trình tự, thủ tục lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng có nhiều sai sót.

Về xử lý các nội dung có liên quan đến đơn tố cáo, kết luận thanh tra nêu Ban Bồi thường khi lập phiếu chiết tính chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để tham mưu, trình UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định bồi thường, một số trường họp không xem xét, xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng nhà, đất của người dân đã được UBND xã xác nhận. Việc này đã dẫn đến việc tính bồi thường bổ sung nhiều lần, làm cho việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị kéo dài; đồng thời, không xem xét tính bồi thường loại đất ở theo các quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân…

Kết quả thanh tra nêu trên cho thấy việc các hộ dân tố cáo liên quan đến bồi thường là có cơ sở, cần được xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng, tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Kết luận cũng chỉ rõ Ban Bồi thường sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập để chi thu nhập tăng thêm (chi bổ sung năm 2015) cho cán bộ, viên chức, người lao động với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng là thực hiện chưa đúng

Về sổ sách, hạch toán kế toán, Ban Bồi thường sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi bồi thường, chi khen thưởng cho các hộ dân nhưng không thực hiện hạch toán tài khoản kế toán; do đó, chưa thực hiện đúng theo quy định. Ngoài ra, sổ quỹ tiền mặt không thực hiện khóa sổ vào cuối mỗi ngày và sổ kế toán tiền mặt và sổ kế toán tiền gửi ngân hàng, hàng quý đơn vị không thực hiện khóa sổ kế toán; do đó, thực hiện chưa đúng theo quy định.

Bảo Ngọc