Phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm tại hội chợ ở Bạc Liêu

Phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm tại hội chợ ở Bạc Liêu

Phúc Nguyên - Xuân Huy - Quốc Thắng