Buồn vợ đi lấy chồng mới, người đàn ông nhờ CSGT giữ xe để... tự tử

Buồn vợ đi lấy chồng mới, người đàn ông nhậu say nhờ CSGT xử lý vi phạm và giữ xe giúp

Huế Xuân - Ý Linh