Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH

Trong năm 2021, BHXH Việt Nam phấn đấu nâng số người tham gia BHXH lên 17,54 triệu người, chiếm khoảng 35,2% số lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 14,20 triệu người, chiếm khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 89,38 triệu người, đạt tỉ lệ khoảng 91,56% dân số tham gia BHYT.

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH - Ảnh 1.

Năm 2021, BHXH Việt Nam phấn đấu nâng số người tham gia BHXH lên 17,54 triệu người Ảnh: AN CHI

Để đạt được mục tiêu trên, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định mới về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT bảo đảm chính xác, kịp thời, thuận tiện nhất cho người thụ hưởng; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt... Đặc biệt, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, gian lận quỹ BHXH, BHYT.

Năm 2020, ngành bảo hiểm đã giải quyết 133.375 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, nâng tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay lên 3,2 triệu người; gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; hơn 1 triệu người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 15.107 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. 

D.Thu