Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm 49 "đứa con tinh thần" cho Nhà xuất bản Trẻ

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gởi gắm gần những "đứa con tinh thần" cho Nhà xuất bản Trẻ

XUÂN HUY - QUỐC THẮNG