Hà Nội: Kết nạp 33.111 đoàn viên

Năm qua, đại dịch Covid-19 gây khó khăn tới nhiều mặt hoạt động của CĐ thủ đô, trong đó có công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Mặc dù vậy, các cấp CĐ thủ đô đã nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng chưa thành lập tổ chức CĐ để giao chỉ tiêu và tập trung tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; tập trung thực hiện đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020, trong đó hướng đến mục tiêu chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Kết quả, các cấp CĐ thủ đô đã thành lập 450 CĐ cơ sở (đạt 106,89% chỉ tiêu kế hoạch), kết nạp 33.111 đoàn viên (đạt 113,51% chỉ tiêu kế hoạch). Trong đó, thành lập CĐ cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 423 CĐ cơ sở với 29.845 đoàn viên.

Hà Nội: Kết nạp 33.111 đoàn viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những nỗ lực của các cấp CĐ Hà Nội trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, đề nghị năm 2021 các cấp CĐ thủ đô tiếp tục tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nâng cao phúc lợi đoàn viên để thu hút NLĐ vào tổ chức CĐ. Dịp này, LĐLĐ TP Hà Nội đã khen thưởng 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh trong năm 2020. 

Tin-ảnh: D.Thảo