Thanh Hóa: Đưa kiến thức pháp luật đến công nhân

Tại chương trình, CN đã được các chuyên viên LĐLĐ tỉnh phổ biến một số điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), tập trung vào các vấn đề như: tuổi nghỉ hưu, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Ngoài ra, CN còn được giải đáp thắc mắc về quyền hạn của người sử dụng lao động, người lao động, tiền lương, tiền thưởng, phép năm...

Qua buổi tư vấn, đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ Luật Lao động đến từng CN, từ đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

H.Lê