Phải thanh tra theo hướng trọng tâm, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra vào chiều 12-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã rất quan tâm đến xây dựng thể chế pháp luật.

Trong 5 năm qua, TTCP chủ trì, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng chống tham nhũng, trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật này; đề xuất xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi; trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 10 để chống tham nhũng vặt - một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội, Chỉ thị số 20 chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; góp phần quan trọng cả trong phòng ngừa tham nhũng và trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Kết quả đạt được tích cực với số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng 83,4%, tỉ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần, số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là 56,9% và 92,1% so kỳ trước.

TTCP đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ngành thanh tra đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng, thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo đó, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm so với trước.

Phải thanh tra theo hướng trọng tâm, hiệu quả - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao Huân chương Lao động hạng ba cho Cục Phòng, chống tham nhũngẢnh: TTXVN

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, nhiều cuộc triển khai chậm so với kế hoạch. Kết quả đôn đốc, xử lý về thanh tra của các bộ, ngành, địa phương còn thấp. Một số vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành chưa thường xuyên. Vẫn còn tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc.

Lưu ý một số nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ TTCP và ngành thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra sát, đúng, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong đó có việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2026).

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu, chú ý thanh tra đột xuất. Lựa chọn thanh tra công vụ, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp. Không thanh tra chồng chéo để tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh…

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao các danh hiệu cao quý tặng một số cán bộ, đơn vị thuộc TTCP. 

Trong 5 năm qua, TTCP phát hiện và kiến nghị xử lý 454 vụ, 650 người có hành vi tham nhũng và liên quan tham nhũng. Hiệu quả thu hồi tài sản chuyển biến rõ rệt, trung bình đạt trên 73%, riêng năm 2019 đạt trên 98%.
Minh Chiến