Ai cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai?

BHXH TP HCM trả lời: Theo điều 18 Thông tư 56/2017/TT-BYT, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai gồm: Bệnh viện đa khoa có khoa phụ sản hoặc bệnh viện chuyên khoa phụ sản đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý sản khoa; bệnh viện đa khoa đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và hội đồng giám định y khoa được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý toàn thân; người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định lại điểm a và điểm b của khoản này được ký giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý sản khoa và bệnh lý toàn thân theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Đề nghị bà căn cứ quy định trên để thực hiện.