Các KCX-KCN TP HCM cần hơn 12.000 lao động trong năm 2021

Trong năm 2020, có 93 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với 19.841 lao động bị ảnh hưởng việc làm. Trong đó có 5.780 người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng, 1.758 NLĐ bị hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 1.523 NLĐ nghỉ việc không hưởng lương và 10.780 NLĐ bị tạm ngừng việc có hưởng lương.

Các KCX-KCN TP HCM cần hơn 12.000 lao động trong năm 2021 - Ảnh 1.

Sau Tết, các doanh nghiệp sẽ tiến hành các đợt tuyển dụng với số lượng lớn

Qua khảo sát 600 doanh nghiệp tại các KCX-KCN, nhu cầu tuyển dụng khoảng 12.000, chủ yếu để bù đắp số lao động đã nghỉ việc trong năm 2020. Trong đó, lao động có trình độ đại học trở lên khoảng 2.540, lao động có trình độ trung cấp đến cao đẳng 4.700 người, còn lại là lao động phổ thông. Ngành nghề tuyển dụng nhiều là may mặc và giày da.

Tin-ảnh: G.Nam