Ông trùm đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả Lê Thanh Trung là ai?

Bắt ông trùm đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả

Hải Yến - Nguyễn Tuấn - Xuân Hoàng - Thanh Long