Ngừng việc do dịch Covid-19 được tính là thời gian làm việc thực tế?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 3 điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Trong đó, tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm: Thời gian NLĐ đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được NSDLĐ cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được NSDLĐ trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được NSDLĐ trả lương; thời gian ngừng việc không do lỗi của NLĐ; thời gian nghỉ hằng tuần theo điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo điều 112, 113, 114 và khoản 1 điều 115; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện NLĐ theo quy định tại khoản 2 và 3 điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo điều 128 của Bộ Luật Lao động. Như vậy, thời gian NLĐ phải ngừng việc vì doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 không phải lỗi do NLĐ nên được tính là thời gian làm việc thực tế để tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc.