Ai có trách nhiệm điều tra tai nạn lao động?

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 1 điều 11 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định khi biết tin xảy ra TNLĐ nhẹ hoặc TNLĐ làm bị thương nặng 1 NLĐ thuộc thẩm quyền quản lý của người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì NSDLĐ phải thành lập ngay đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở. Đối với các vụ TNLĐ xảy ra tại nơi thuộc thẩm quyền quản lý của NSDLĐ nhưng nạn nhân là NLĐ thuộc quyền quản lý của NSDLĐ khác thì NSDLĐ tại nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm thành lập đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở, đồng thời mời đại diện NSDLĐ của nạn nhân tham gia.