Được thôi việc không cần báo trước

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo khoản 2 điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước trong các trường hợp sau: Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận (trừ trường hợp quy định tại điều 29 của bộ luật này); không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn (trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày); bị NSDLĐ ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 điều 138 của bộ luật này; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 của bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; NSDLĐ cung cấp thông tin không trung thực theo quy định làm ảnh hưởng đến việc thực hiện HĐLĐ. Như vậy, nếu công ty không thuộc trường hợp bất khả kháng nhưng không trả lương đúng hạn cho bà thì bà có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước.