Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM lên tiếng vụ 12 giảng viên nghỉ việc: "Các giảng viên phản ánh không đúng 11 nội dung"

ThS Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH KHXH&NV TP, cho biết các giảng viên nộp đơn xin nghỉ việc với lý do phản đối kết luận của nhà trường về kết quả xác minh các kiến nghị phản ánh liên quan đến trưởng Khoa Hàn Quốc học của trường.

Vì kết luận của trường dựa trên các kết quả xác minh rõ ràng và minh bạch, do vậy trường không đồng ý cho nghỉ việc với lý do nêu trên. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, các giảng viên này được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, nhà trường đã giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động cho các giảng viên này theo nguyện vọng tự ý đơn phương nghỉ việc.

Ông Trần Nam cho biết thêm rằng vụ việc này xảy ra chủ yếu xuất phát từ việc các giảng viên không đồng ý với cách quản lý của trưởng khoa.

Trong báo cáo kết quả xác minh dày 57 trang và báo cáo đã gửi cho Thanh tra Chính phủ, ĐHQG TP HCM và tất cả 12 giảng viên này đã chỉ ra có đến 11 vấn đề kiến nghị phản ánh không đúng: phản ánh việc bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện là không có cơ sở; việc bổ nhiệm trưởng khoa, nhà trường không làm trái quy định của pháp luật; việc phản ánh trưởng khoa cho phép một công ty Hàn Quốc mở văn phòng làm việc tại văn phòng khoa cũng không đúng.

Ông Trần Nam cho biết quy trình bổ nhiệm trưởng khoa được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục. Nhà trường dựa trên các quy định về việc bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng, việc đáp ứng các tiêu chuẩn của cá nhân và tình hình thực tế của đơn vị và của nhà trường. Quy trình bổ nhiệm trưởng khoa được triển khai công khai, minh bạch.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà trường sử dụng lực lượng nhân sự tại chỗ, luân chuyển nhân sự từ các khoa có chuyên môn về Hàn Quốc học, các tiến sĩ học ở Hàn Quốc về và tuyển dụng mới (đã có sẵn hồ sơ tuyển dụng trước đây), bảo đảm bù đắp được số giảng viên vừa nghỉ việc.

"Việc các giảng viên nghỉ việc là điều nhà trường hoàn toàn không mong muốn, vì họ đều là những người gắn bó lâu năm với trường. Nhà trường xử lý vụ việc này căn cứ trên các quy định và xác minh rất kỹ lưỡng. Các cấp lãnh đạo nhà trường cũng đã nhiều lần trao đổi, tiếp xúc với các giảng viên này. Các quyết định, kết luận về vụ việc này không phải của cá nhân hiệu trưởng mà của tập thể lãnh đạo nhà trường, gồm Đảng ủy, Công đoàn, ban giám hiệu... sau rất nhiều cuộc họp" - ông Trần Nam nói.

Huy Lân