Hoàn tất đóng bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức trước ngày 31-3

Nếu thuộc đối tượng đóng BHTN mà chưa khai báo đóng thì lập hồ sơ báo tăng, truy đóng bổ sung cho các đối tượng này từ tháng 12-2020, nộp hồ sơ chậm nhất đến hết tháng 3-2021. Trường hợp quá thời hạn trên, đơn vị mới nộp hồ sơ truy đóng BHTN thì sẽ bị tính lãi truy thu theo đúng quy định. Cơ quan BHXH sẽ chỉ xác nhận quá trình BHTN và giải quyết các chế độ cho các đơn vị thực hiện lập hồ sơ truy đóng bổ sung BHTN cho các đối tượng theo đúng quy định nêu trên.

Theo BHXH TP HCM, pháp luật hiện hành quy định CC không thuộc đối tượng đóng BHTN, còn VC phải đóng BHTN. Do đó, khi CC được chuyển sang làm VC phải đóng BHTN theo quy định. 

C.Hường