Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất tiếp tục hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP HCM đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non TP HCM giai đoạn 2014-2020. Trong đó, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện điểm C khoảng 4.2 điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non TP HCM.

Theo báo cáo này, từ năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường không còn hiệu lực, tức giáo viên không còn được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 01 năm 2014 của HĐND TP HCM. Việc này khiến đội ngũ giáo viên mầm non không yên tâm công tác, giảm nguồn giáo viên mầm non của ngành GD-ĐT TP HCM. Vừa qua, phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đã có văn bản đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non.

Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất tiếp tục hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường - Ảnh 1.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, nếu không hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường sẽ không thu hút được đội ngũ này

Chính vì vậy, Sở GD-ĐT đề xuất UBND Thành phố kéo dài thời gian thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường theo Nghị quyết 01 của HĐND TP HCM.

Theo nội dung chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường về công tác tại các trường mầm non, năm đầu tuyển dụng, giáo viên được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; năm thứ hai sau khi tuyển dụng, được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng; năm thứ 3 sau khi được tuyển dụng được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ 4 thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2014-2015, số giáo viên mầm non mới được tuyển dụng là 443 người, đến năm 2019-2020, do được hưởng chế độ hỗ trợ, số giáo viên mầm non mới tuyển dụng được là 1.205 người. Như vậy, số giáo viên mầm non mới ra trường thu hút được thời gian qua đã tăng gấp 3 lần.

Đặng Trinh