Đồng Nai: Kiểm tra doanh nghiệp có nguy cơ tai nạn lao động

Về phía cấp tỉnh, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức phát động tháng AT-VSLĐ, đồng thời thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thăm hỏi các gia đình công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Các CĐ cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động về những vấn đề liên quan đến AT-VSLĐ tại nơi làm việc; kịp thời biểu dương công nhân bị tai nạn lao động vượt khó trong sản xuất… Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng và phát hành ấn phẩm, tài liệu, cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phát tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về AT-VSLĐ tới các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh phong trào xanh - sạch - đẹp tại đơn vị. Tháng Hành động về AT-VSLĐ năm 2021 được phát động với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ về AT-VSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên". 

Đ.Viên